Cmentarz Stary w Łodzi

Trójwyznaniowa nekropolia przy ulicy Ogrodowej

Historia cmentarza

Pomóc możesz i Ty

W obecnej chwili, obok instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków naszego miasta, działają dwa podmioty społeczne. Jest to Fundacja Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera oraz Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem. Zbiórka funduszy na prace konserwatorskie odbywa się corocznie w trakcie kwest oraz datków przekazywanych na konta poszczególnych organizacji.

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem
91-065 Łódź,ul. Ogrodowa 15
nr konta: 12 1240 5585 1111 0000 4884 4626

Fundacja Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera
Łódź, Stary Rynek 1
nr konta: 51 1240 3073 1111 0000 4158 2563

Multimedia

Cmentarz Stary w fotogaleriach, panoramach sferycznych 360 i filmach wideo.

Fotogalerie
Panoramy sferyczne
Filmy wideo

Napisz do mnie

... jeśli masz jakieś uwagi, sugestie, zapytania.

 Statystyki